Általános szerződési feltételek

 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
 • Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a Friot Ship Management (székhely: P. No. 801-11., Clover Bay Tower, Business Bay, Dubai – U.A.E. Trade License No.: 974606), mint jogtulajdonos, vagy szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett comweboldal használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a weboldalon a Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, hajó bérbeadásokra, túrákra, rendezvényekre, tréningekre.
 • A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy látogató a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, opciót/foglalást kezdeményez, túrára/tréningre jelentkezik, vagy megrendeli azt. Az ÁSZF rendelkezései attól a pillanattól kezdve érvényesek és hatályosak a Felekre vonatkozóan, hogy a látogató a weboldalon rögzítésre kerülő adatait kitölti és elküldi jelentkezését, – ezzel a látogató Megrendelővé válik (továbbiakban „Jelentkező”, „Megrendelő”, vagy „Ügyfél”). A megrendelő a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a Szolgáltató által kibocsátott Általános Szerződési Feltételeket.
 • Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben ezen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződéskötés nyelve magyar/angol, a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.
 • Szolgáltató adatai:
 • A szolgáltató weboldal megnevezése: com
 • A szolgáltató neve: Friot Ship Management
 • A szolgáltató székhelye: No. 801-11., Clover Bay Tower, Business Bay, Dubai – U.A.E.
 • License No.: 974606
 • A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@friotyacht.com
 • Telefonszáma: +36 70 380 6576 , +44 20 3290 2487 , +971 54 775 6024
 • A szerződés nyelve: magyar vagy angol
 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
 • A jelen dokumentumban rögzített és szabályozott Általános Szerződési Feltételek hatálya 2022. május 10-től visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.
 • A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, termékeket és az eseményeken megvásárolható vagy kapott írásos és szóban elhangzó információkat, továbbá com tartalmát és a kialakítását a Szolgáltató szerzői jogai védik. A fentiek alapján tilos a Szolgáltatótól származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása, átdolgozása, többszörözése és ismételt megjelentetése. A Szolgáltató a fentiekben részletezett és szerzői jogi védelem alatt álló anyagokkal kapcsolatos minden további jogot fenntart, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesít.
 • Rendelkezésre állás: A Szolgáltató oldalain megvásárolt szolgáltatások, hozzájuk kapcsolódó termékek és információk a vételár megfizetése ellenében a Megrendelő rendelkezésére állnak, amelyeket a Megrendelő kizárólag saját céljára használhatja fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.
 • Adatkezelési szabályok: Az adatvédelmi tájékoztatónk elérhető és letölthető weboldalainkon.
 1. SZOLGÁLTATÁSOK, AZOK IGÉNYBEVÉTELE, MEGRENDELÉSEK, ÁRAK, DÍJFIZETÉS
 • Szolgáltatások köre, kiválasztása, megrendelése
 • A weboldalon elérhető szolgáltatások köre személyes és csoportos tréningeket, túrákat, egyéb rendezvényeket és eseményeket (a továbbiakban együttesen: „Események”) tartalmaz. Minden Eseményre csak az Esemény megnyitásánál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak, ezen információk – a jelen ÁSZF-ben szabályozott pontok kivételével – Eseményekként eltérhetnek egymástól.
 • Weboldalainkon az adott Esemény nevére kattintva előhívhatók az esemény részletei az alábbiak szerint, valamint az érintett Esemény foglalási/jelentkezési/megrendelési felülete:
 • eseménytípus ismertetője,
 • az aktuálisan meghirdetett időpontok,
 • helyszínek
 • árak;
 • akciós árak (amennyiben vannak).
 • Az oldalon található foglalási/jelentkezési/megrendelési felület kitöltésével és a „Foglalás” „Jelentkezem!” vagy “Megrendelem!” gombra való kattintással jelentkezhet a Megrendelő az általa kiválasztott Eseményre.
 • A kötelezően kitöltendő mezők kitöltésének elmulasztása esetén, erre vonatkozó felhívás jelenik meg az adott mező alatt. Az utolsó adatmezőben a Megrendelőnek lehetősége van kiválasztani és kérni, hogy a jelentkezéssel egy időben feliratkozzon a Szolgáltató hírlevelére.
 • A jelentkezés elküldésével a Megrendelő elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit és egy visszaigazoló e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre a jelentkezésről és a fizetési adatokról. Az ÁSZF elfogadásával egy időben a Megrendelő hozzájárul ahhoz is, hogy a jövőben a szolgáltató eDM levelekben értesítse a további szolgáltatásairól, termékeiről és egyéb értéket adó tartalmakat küldjön neki.
 • Az Események díjai, fizetési módok
 • A fentiekben részletezett Eseményeken való részvétel feltétele a foglalási/jelentkezési lap kitöltése – valós adatok megadásával -, valamint 50%, azaz ötven százalék előleg (a továbbiakban: „Előleg”) megfizetése. Az Esemény teljes részvételi díjának kifizetése a kezdési időpontot megelőző 35 nappal korábban esedékes. Abban az esetben, ha a jelentkezés az adott Esemény megkezdését megelőző 35 napon belül van akkor a teljes részvételi díj kifizetése esedékes a jelentkezést követő 72 órán belül. (Esetlegesen eltérő fizetési ütemezésről a visszaigazoló e-mailben tájékoztatjuk ügyfeleinket).
 • Az Események díjait a foglalási/jelentkezési űrlapokon elérhető fizetési módokon lehetséges kiegyenlíteni. Az elérhető fizetési módok Eseményenként eltérőek lehetnek és egyes esetekben kezelési költséget is tartalmazhatnak. A fizetési módok megváltoztatására vonatkozóan a Szolgáltató fenn tartja a jogot. Az Események aktuális részvételi díjairól és feltételeiről az adott Esemény saját aloldalán tájékozódhat.
 • Események esetén a hajó/kabin bérleti díj (a továbbiakban: „Részvételi díj”) az esemény aloldalán feltüntetett szolgáltatásokat tartalmazza.
 • A bérleti (részvételi) díj soha nem tartalmazza az alábbiakat:
  • A helyszínre történő utazás költségeit (a helyszínre utazást minden résztvevőnek egyénileg, saját szervezésben, saját költségre kell megoldania, ebből eredő bármilyen kárért önmaga felel) – repülőjegy, transzfer, stb.
  • Saját étkezések költségeit
  • Utasbiztosítás COVID fedezettel, igény esetén sztornó biztosítás költségeit.
  • Fakultatív programok költségeit.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot az Események időpontjának módosítására, amennyiben a Megrendelők száma nem haladja meg a Szolgáltató által megfelelőnek ítélt létszámot. Ebben az esetben a már befizetett teljes Részvételi Díj visszaigényelhető vagy másik Esemény időpontban használható fel.
 • A Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a Megrendelő által megadott e-mail címre küldi.
 • Az elektronikus számlát befogadó természetes- vagy jogi személynek nincs szüksége semmiféle beruházásra a számla elfogadásához és hitelességének ellenőrzéséhez. Az elektronikus számlákat pdf formátumban bocsájtja ki a Szolgáltató, így azok egyszerűen megjeleníthetők egy erre alkalmas programmal pl. a népszerű és ingyenesen elérhető Adobe Reader szoftver használatával. Az imént említett program a számla hitelességének ellenőrzésére is alkalmas. Ha a Megrendelő jelzi a Szolgáltató felé ezen igényét, úgy a Szolgáltató a hitelesség ellenőrzésének menetéről írásos segédletet küld meg az Megrendelő részére. Az elektronikus számla használata napjainkban egy elfogadott és biztonságos számlázási mód, megfelelő megőrzéséről és tárolásáról a Szolgáltató köteles gondoskodni a kibocsátástól számított 8 évig.
 • A Megrendelő nem kötelezhető az elektronikus számla elfogadására. Azonban papír alapú számla igényét Megrendelőnek a Szolgáltató csak akkor köteles teljesíteni, ha azt az Megrendelő, írásos formában előre jelzi ezt felé az Esemény megrendelése előtt.
 • Szolgáltatási jogviszony
 • A Szolgáltató és a Megrendelő között a megrendelés a Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet), amely tartalmazza az Eseménnyel kapcsolatos információkat és fizetési adatokat.
 • A Felek között a szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnik:
 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Megrendelő esetében annak halálával;
 • automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
 • Felek közös megegyezésével;
 • felmondással;
 • Az Esemény megkezdése előtti 30. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.
 • Amennyiben a Megrendelő az Részvételi Díjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre nem fizeti meg, úgy a Felek közötti jogviszony automatikusan megszűnik, és a Megrendelő nem jogosult részt venni az Eseményen. Jelentkezését a Szolgáltató automatikusan törli.
 • Felek rögzítik, hogy ha Megrendelő a szerződéstől eláll vagy felmondja azt, akkor az alábbi kötbér megfizetésére köteles:
 • Ha több mint 90 nappal az esemény első napja előtt mondja fel akkor a teljes díj 25%-a;
 • Ha 89 – 60 nappal az esemény első napja előtt mondja fel akkor a teljes díj 50%-a;
 • Ha 59 – 30 nappal az esemény első napja előtt mondja fel akkor a teljes díj 75%-a;
 • Ha kevesebb mint 29 nappal az esemény első napja előtt mondja fel akkor a teljes díj 100%-a;
 • A Szolgáltató a már megfizetett Előlegek összegét ebben az esetben beszámítja, többlet esetén a különbözetet visszafizeti. Felmondásnak minősül az is, ha a Megrendelő saját hibájából nem jelenik meg az átadás pontos helyén és időpontjában. A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik. A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos természetes-, vagy jogi személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.
 • Amennyiben a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el, abban az esetben Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult rendkívüli felmondással élni, ilyen okoknak minősülnek különösen, de nem teljes körűen az alábbiak:
 • Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget bármely, szerződésből eredő kötelezettségeinek.
 • Amennyiben a Megrendelő a hajót/kabint szerződést megszegő módon használja
 • Amennyiben a Megrendelő az érintett kikötők, horgonyzóhelyek házirendjét súlyosan megsérti.
 • Amennyiben a Megrendelő erős alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt vagy bármely egyéb módon, saját magát vagy a vele együtt hajózókat súlyosan veszélyezteti.
 • Amennyiben a Megrendelő a hajóban/hajón lévő ingóságokban szándékosan kárt okoz.
 • Amennyiben a Felek közötti jogviszony a fentiekben leírtak alapján szűnik meg, az esetlegesen fennmaradó időszak teljesítettnek tekintendő. Ebben az esetben a Megrendelőt semminemű pénz visszatérítés vagy kártérítés nem illeti meg, ebben az esetben az Esemény hátralévő időszakára már megfizetett Részvételi Díjat szerződés szegési kötbérnek minősül, így azt Megrendelő elveszíti, visszatérítésére nem jogosult.
 • A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
 • A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett Eseményt az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a Megrendelő részére, megfelelő képesítéssel, szakértelemmel és helyismerettel rendelkező szakemberek közreműködésével.
 • A Szolgáltató jogosult a meghirdetett Események témájának, időpontjának, helyszínének, útvonalának valamint a tréner személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. Az Események esetleges törléséről illetőleg időpont-, vagy helyszín módosulásáról a Szolgáltató köteles a Megrendelőt legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított öt munkanappal megelőzően értesíteni. A Szolgáltató ebben a nemvárt esetben a Megrendelő által esetleg megvásárolt repülőjegy vagy kapcsolódó termék szolgáltatás megtérítésére nem kötelezhető, ezért javasoljuk minden esetben sztornó biztosítás megkötését.
 • Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a helyi körülmények vagy rajta kívül álló események miatt, a Megrendelő biztonsága érdekében – az Esemény időtartama alatt, megváltoztassa a tervezett útvonalat/programot vagy az éjszakázás (kikötés-horgonyzás) helyszínét. Továbbá Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy nem várt körülmény esettén, alternatív hajót biztosítson, amely legalább azonos vagy nagyobb méretű/jobb specifikációjú hajó (Drágább hajó esetén Megrendelőknek a különbözetet nem kell megfizetniük).
 • A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli.
 • A jelen ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.
 • A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít az Események lista áraiból. Ezen akciók feltételeiről és az akció időtartamáról köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani. Az weboldalon időtartam nélkül megjelenített esetleges akciók határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényesek
 • A meghirdetett kedvezmények a már meglévő, foglalásukat véglegesítő Megrendelőkre nem alkalmazható.
 • Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott Megrendelőknek, vagy azok csoportjának biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást adni.
 • A különböző kuponos vagy vásárlási jegyre jogosító kedvezmények egyszeri bruttó összegű kedvezményt, %-ban, azaz százalékban meghatározó kedvezményt, vagy levásárolhatóságot biztosítanak. Más akciókkal nem összevonhatóak, készpénzre nem válthatóak. Ha a kedvezményre jogosító jegyek értéke meghaladja a rajta vásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás bruttó vételárát, úgy a különbözettől a Megrendelő elesik, a Szolgáltatónak nem áll módjában visszaadni ebben az esetben.
 • Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó
 • A Megrendelő jogai és kötelezettségei
 • Megrendelő (vagy az általa megnevezett résztvevő) a befizetett Eseményen jogosult részt venni és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére. A Megrendelő jogosult az Eseményen megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.
 • Megrendelő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást az Esemény megkezdéséig jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.
 • Megrendelő köteles aktuálisan érvényben lévő utazási korlátozásokról/szabályokról tájékozódni, azoknak minden tekintettben megfelelni, különös tekintettel a Covid szabályokra.
 • Útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért a Megrendelő maga felel. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk a Megrendelőt terhelik.
 • Megrendelő saját magára és értéktárgyaira kötelese utasbiztosítást kötni (Covid fedezettel) az Esemény teljes időtartamára. Szolgáltató kijelenti, hogy a hajók érvényes felelősség és casco biztosítással rendelkeznek, azonban a biztosítások nem terjednek ki a hajótesten kívül bekövetkezett károkra, szándékos károkozásra és az előírások be nem tartásából eredő károkra. Nem terjed ki a biztosítás a Megrendelők által a hajóra vitt értéktárgyaikra, személyes felszerelési tárgyaikra (azokért Szolgáltató nem felel). Szolgáltató nem felel az előírások be nem tartásából eredő személyi vagy vagyonában bekövetkezett kár, sérülés, baleset esetén.
 • Megrendelő köteles a biztonsági előírásokat és a hajó használati/működési szabályait maradéktalanul betartani.
 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Eseményen csak megfelelő úszás tudás esetén vehet részt, továbbá fizikai és pszichikai (egészségügyi) állapota hajózásra alkalmas kell legyen. Drogok, alkohol és egyéb tudatmódosító szer befolyása alatt hajózni tilos.
 • Megrendelő kijelenti, hogy tisztában van a hajózás írott és íratlan szabályaival, erkölcsi-etikai normáival, képes azokat betartani, rendelkezik az ön- és társmentéshez szükséges alapismeretekkel és tudással, továbbá kijelenti, hogy saját felelősségére száll vízre.
 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általánosan elvárható viselkedési normáknak, a Szolgáltató útmutatásainak, valamint a vízi közlekedés szabályainak megsértéséből adódó mindennemű jogi felelősség, káreset, büntetés és egyéb káros következmény, az azt okozó Megrendelő kizárólagos felelősségi körébe tartozik.
 • Megrendelő vállalja, hogy teljes mértékben tiszteletben tartja a fogadó ország jogszabályait, a kikötők házirendjeit, horgonyzóhelyek szabályait, nem okoz túlzott zajt, a szomszédos hajók és közeli ingatlanok lakóinak magánélethez és éjszakai pihenéshez való jogát tiszteletben tartja, továbbá a környezet szennyezés megelőzését kiemelten szemelőt tartja.
 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal kizárni bármely Megrendelőt, amennyiben a Megrendelő szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával sérti vagy veszélyezteti a hajóstársai nyugalmát, biztonságát, érdekeit, testi épségét, illetve az Esemény lebonyolítását, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való együtt hajózást jelentős mértékben megnehezíti vagy lehetetlenné teszi, és ezen magatartásával a kapitány figyelmeztetése ellenére sem hagy fel. Ebben az esetben Megrendelő a hazautazásáról saját költségén maga köteles gondoskodni és semmilyen kártérítésre nem jogosult.
 • A Megrendelő az Eseményen köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az esemény megtartását, valamint a többi résztvevőt nem zavarja. Különös tekintettel a zaklató, közízlést, és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a Felek közötti jogviszony azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására. Ilyen esetben a Részvételi Díj bármely formában történő visszatérítése sem lehetséges.
 • Joglemondás: A Megrendelő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kár okozásból eredő igényét bírósági peres eljárásban érvényesíti a Szolgáltatóval szemben, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne. A Megrendelő lemond továbbá az igényérvényesítési jogáról, arra az esetre vonatkozóan amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás során testi sérülés vagy kár érné.

 

 1. HAJÓBÉRLÉS
 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hajóbérlés során a Szolgáltató a hajótulajdonos illetve hajót üzemeltető chartercég nevében jár el. Hajóbérlés során a chartercégek minden esetben angol nyelvű Általános Szerződési Feltételeket -Terms and Conditions- küldenek, a szolgáltatás (bérlés) időtartama alatt ez az irányadó, Megrendelő ezek elfogadása nélkül nem jogosult a hajóbérlésre. A chartercéggel (a továbbiakban: „Chartercég”) kötött szerződésből eredő esetleges jogviták esetén a nemzetközi magánjog szabályai az irányadóak.
 • A Friot Ship Management kiegészítő Általános hajóbérleti feltételei:
 • Megrendelő és Szolgáltató között akkor lép hatályba a jelen megállapodás, amikor a Megrendelő a Szolgáltató weboldalán hajóbérlést kezdeményez. Szolgáltató köteles az Megrendelő által kiválasztott hajó bérlését a megrendelő érdekei szerint és az ő nevében lefoglalni, lebonyolítani és intézni, valamint a bérleti díjat és egyéb költségeket a hajó bérbeadójának megfizetni, ha a Megrendelő a foglalást követő 72 órán belül a bérleti díj 50%-át Szolgáltatónak megfizette. A hajóbérlésre vonatkozóan Szolgáltató szavatolja a jelen feltételekben foglaltak teljesülését, azzal, hogy a hajó bérbeadója a hajóbérlésre vonatkozóan egyéb feltételeket is megállapíthat, melyekről Szolgáltató tájékoztatni köteles az Megrendelőt.
 • Megrendelő a jelen Általános Szerződés Feltételek elfogadásával tudomásul veszi és vállalja a hajóbérlés alábbi feltételeit, mely feltételek szerinti hajóbérlést a Szolgáltató szavatolja
 • Megrendelő csak írásban (ajánlott levél), vagy e-mailben (visszaigazolással) mondhatja le az általa bérelni kívánt hajót.
 • A bérleti díj alább meghatározott első része, az alább meghatározott fizetési határidő függvényében a hajót bérbeadó céggel szemben foglalónak (a továbbiakban: „Foglaló”) minősül. Lemondás esetén, amennyiben a lemondás a hajóbérlet kezdő napja előtti 30 napon túl történik, úgy a Szolgáltató a bérleti díj 50%-át tartja vissza, 30 napon belüli lemondás a hajót üzemeltető céggel szemben fennálló kártérítési kötelezettségeinek kielégítése céljából, a teljes hajóbérlet díjából 100 %-ot tart vissza.
 • Jelen ÁSZF értelmében Szolgáltató hajóbérlés közvetítői tevékenységet is végez. Amennyiben a hajóbérlés a bérbeadó cég hibájából nem valósul meg, akkor neki ugyanolyan méretű, vagy nagyobb hajót kell biztosítania, melyet azonban nem köteles a Megrendelő elfogadni, ha neki az nem tetszik.
 • A crew listán szereplő adatok helyességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • A hajót tele üzemanyag tartállyal kell átvenni, és tele üzemanyag tartállyal kell visszaadni.
 • A Szolgáltató és a hajótulajdonos charter cég elállhat a hajóbérlettől jogkövetkezmények nélkül, ha a hajóbérlet elháríthatatlan akadályok (vis maior) miatt nem jön létre: (pl. természeti katasztrófa, háborús helyzet, terrorizmus, járvány, stb.). Ilyen esetben az elállással élő fél a részére megfizetett összegeket köteles az Megrendelőnek hiánytalanul, teljes mértékben visszafizetni 
 • Hajókereső, online foglalás, hajóbérlés
 • A Friot Ship Management, a friotyacht.com oldalon működtetett tevékenysége közvetítői tevékenységnek minősül. A honlapon található internetes kereső használatával hajók foglalására van lehetőség. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a honlapon olyan információk kerülnek feltüntetésre, melyet harmadik fél (továbbiakban: Chartercég) bocsátott a rendelkezésünkre, azokat nem módosítjuk, sem nem ellenőrizzük, így azok tartalmáért az esetleges valótlanságokért, hibákért valamint a Chartercég későbbiek során tanúsított magatartásáért a felelősségünket kizárjuk.
 • A honlapunk működésével kapcsolatban felmerülő rajtunk kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért (pl. megjelenési, technikai hiba, félbeszakadás, stb.), pontatlanságokért, téves információközlésért; és ezek következményeiért felelősséget nem vállalunk. A honlapunkon közzétett linkek használatáért és azok tartalmáért a felelősségünket kizárjuk. Szolgáltatásaink használatért, a használat során Megrendelő által esetlegesen közzétett tartalomért, illetőleg bármely más magatartásáért kizárólag Megrendelő felel. Fenntartjuk a jogot, hogy a Megrendelő által a honlapon közzétett tartalmat indokolt esetben (pl: jogsértő, esetleg jóízlésbe ütköző vagy trágár megnyilvánulások) adminisztrátoraink előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolíthassák.
 • Honlapunk elsődleges célja keresőszolgáltatás üzemeltetése, a Megrendelő és a Chartercég közötti adatcsere, illetőleg közvetítés annak érdekében, hogy a Megrendelő és a Chartercég között a szerződés létrejöhessen. Társaságunk utazást/szállást nem kínál, és nem biztosít. A Megrendelő által megvalósított foglalás a Megrendelő és a Chartercég között keletkezett szerződéses viszony, mely jogviszonyban a Szolgáltató nem szerződő fél. A Szolgáltató közvetítői tevékenysége a Felek közötti információk, technikai adatok és befizetések pontos, hiánytalan továbbítására korlátozódik. Minden esetben a Megrendelő feladata a Chartercég által szabott feltételek (pl: lemondás, módosítás, stb.) megismerése és annak ellenőrzése, hogy a feltételek az elképzeléseinek megfelelnek-e. A Megrendelő által hibásan, tévesen vagy hiányosan megadott adatokért, illetőleg az ebből eredő bármely következményért felelősséget nem vállalunk.
 • Az ajánlatokban szereplő, a későbbi bérleti jogviszony tárgyát képező hajókról adott tájékoztató információkat a Friot Ship Management a Chartercégtől kapja. Ezeket változtatás nélkül bocsátjuk Megrendelő rendelkezésére. Az ajánlatokban szereplő fotók csupán illusztrációk a hajó elrendezésére, általános kinézetérre vonatkozólag, melyek segítik a tájékozódást, de semmiképpen nem a hajó átvételkori állapotát, állagát mutatják, így az ilyen jellegű reklamációt a Szolgáltató és a Chartercégek is egyértelműen kizárják.
 • A Szolgáltató jogosult a jelen szerződési feltételeket egyoldalúan bármikor módosítani, melyről társaságunk a holnap kezdőoldalán elhelyezett felhívással tájékoztat. Megrendelő a Szolgáltató holnapjának módosításait követő első használatával a módosításokat elfogadja
 • Lemondás esetén a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a már befizetett összeget a Chartercéggel kötött szerződés értelmében a Chartercég által meghatározott mértékű lemondási díjként a Chartercég visszatarthatja. A lemondás okozta károk enyhítésére köthető lemondás-biztosítások lehetőségeiről kérjen tájékoztatást!
 • A foglalás menetére vonatkozó tájékoztatás a Megrendelő részére:
 • Foglalás menete. A Friot Ship Management online foglalási rendszerének és hajókeresőjének használatával több ezer hajó adatai érhetők el az egész világon, így lehetővé téve a gyors, kényelmes és biztonságos hajóbérlést.
 • Hajókeresés – Ajánlatkérés – Online hajóbérlés. A keresés a főoldalról azindulási hely, dátum (átvétel dátuma – leadás dátuma), hajótípus adatainak megadásával indítható. A találati oldalon a keresési eredmény pontosítható további hajó adatokkal (pl.:  kabinok száma, ár, hossz, stb.). A foglalási rendszerünkben kizárólag szombattól szombatig terjedő időszakra lehet keresni. Az ettől eltérő igényeket (pl. trópusi desztinációk esetén) kérjük írásban jelezzék, hogy segíthessünk, egyedi ajánlatot adhassunk.
 • Részletes adatlap. A találati lista elemei között csak a hajók legfontosabb alapadatai találhatók. A Részletekre kattintva tekinthető meg a hajó részletes adatlapja, ahol megtalálható a hajó részletes leírása, felszereltsége, valamint a rendelhető extra szolgáltatások és felszerelések listája az árakkal. Az „Árak és elérhetőségek” részben lehetőség van más időpontra is megnézni az árakat, illetve, ellenőrizni, hogy szabad-e a hajó.
 • Felhasználói fiók (regisztráció). A Friot Ship Management hajókeresőjének használata nyilvános, mindenki számára elérhető, ám bizonyos funkciók (pl: kedvencek, korábbi foglalások megtekintése, stb.) csak regisztrációt követően, felhasználói fiók létrehozásával lehetséges. Az ajánlatok mentéséhez, opciók, foglalások követéséhez, és az azokkal kapcsolatos ügyintézéshez szükséges személyes adatok kezeléséhez a hatályos GDPR előírásoknak megfelelően személyes fiókra lesz szükség. A fiók a „Regisztráció” menüpont alkalmazásával hozható létre.
 • Ajánlat – Ajánlat kérés. Egyszerre több hajóra is kérhet emailben vagy az adott ajánlatkérő sablon kitöltésével ajánlatot, ha rendelkezik regisztrációval akkor ezek az ajánlatok később is visszakereshetőek. Az ajánlatok érvényessége a választott hajókat üzemeltető charter cégtől függ. Előfordulhat, hogy az ajánlat kiküldését követően lefoglalják az adott hajót, ebben az esetben igyekszünk hasonló tulajdonsággal rendelkező hajót keresni, de a legjobb megoldás, ha bármelyik ajánlat elnyeri tetszését, akkor mihamarabb opciót kér a kiválasztott hajóra, így több gondolkodási ideje marad a döntés meghozatalára.
 • Opciós foglalás. Amennyiben bármelyik hajó elnyerte tetszését, de még további időre van szüksége, hogy egyeztessen csapattársaival a végleges döntésről, kiváló lehetőség a hajó megőrzésére az opciós foglalás. Az opció az ügyfélre nézve kötelezettségekkel nem jár, a chartercég azonban garantálja az opciós foglalásban rögzített feltételeket. Az opció lejártáig a hajót csak az opció tulajdonosa foglalhatja le, de a határidő lejárta után a hajó visszakerül a foglalható, szabad hajók közé. Az opciók időtartama charter cégenként változhatnak, de általában 72 óráig élnek. Opció hosszabbítására (ismétlésére) nincs lehetőség. Opciós foglalást a hajó részletes adatlapján az Opció kérése gombbal vagy e-mailben kezdeményezhet. Az opció időtartama alatt bármikor véglegesítheti a foglalását.
 • Foglalás, hajóbérlés folyamata. A kiválasztott hajó részletes adatlapján a Foglalás gombra kattintva kezdeményezheti a foglalás rögzítését. Ezt követően az Összegző aloldalon ellenőrizheti a foglalás részleteit, majd a személyes adatainak (név, e-mail cím, telefonszám) megadásával és az általános szerződési feltételek, foglalási feltételek, adatvédelmi tájékoztató elfogadásával, check boxok kipipálását követően a Foglalás gombra kattintva véglegesítheti azt. Foglalást kezdeményezhet és véglegesíthet még a korábban megküldött ajánlat elfogadásával is. Korábban megküldött ajánlat esetén csak akkor jöhet létre foglalás, amennyiben a hajó még elérhető! A foglalás véglegesítésével kötelezettséget vállal arra, hogy a foglalástól számított 3 napon belül megfizeti a hajóbérleti díj és egyéb választott szolgáltatások 50%-át. A fennmaradó összeget az utazás előtt 6 héttel kell kifizetnie. Ha a foglalásra az utazástól számított 6 héten belül kerül sor, akkor a teljes összeget kell kiegyenlítenie a foglalástól számított legrövidebb időn (1-2 napon) belül.A foglalás során kérjük vegye figyelembe, hogy a hajó bérleti díján kívül számtalan egyéb költség felmerül(het) a hajózás során (vannak kötelező és opcionális költségek is). A könnyebb átláthatóságot elősegítendő, az alábbiakban egy átlagos hajó bérlés során felmerülő költségeket vettünk számba (ezen lista tájékoztató jellegű – nem teljes körű!): 
 • Kötelezően fizetendő költségek:
  • Hajó bérleti díj
  • Charter csomag, permit, tranzit log díj, takarítási díj;
  • Kaució és vagy kaucióbiztosítás;
  • Üzemanyag fogyasztás;
  • Idegenforgalmi adó;
 • Opcionális költségek:
  • Skipper, bérelhető kapitány (ha a hajó ára nem tartalmazza);
  • Hostess, szakács;
  • Bázison kívüli kikötői díjak;
  • Gépkocsi parkolás bázis kikötőben;
  • Külmotor dingire;
  • Reling háló (Gyerekháló);
  • Kisebb háziállat fedélzeti díja;
  • Korai átvétel vagy késői leadás díja;
 • Egyéb költségek:
 • Utazás költsége a bázis kikötőhöz, Élelmiszer, ital stb.
 • Foglalás visszaigazolása
 • A foglalást követően megküldjük emailben a Foglalási visszaigazolást és a chartercég tájékoztatóját az általános szerződési feltételekről (A szerződéseket a charter cégek minden esetben angol nyelven küldik meg, az nem kerül fordításra, annak értelmezése kizárólag a hajót Megrendelő felelőségi köre.). A szerződés megismerésének és elfogadásának tényét a foglaláskor bejelölt check-box és az első részlet kifizetése jelenti. A hajó átvételekor a szerződő felek személyes jelenlétekor aláírásukkal látják el a szerződést. Egyes chartercégek már a foglaláskor kérik a szerződés aláírását és a szkennelt szerződés emailben való megküldését.
 • A hajó bérléséhez szükséges, érvényes engedélyekkel/jogosítványokkal (hajóvezetői, rádió kezelői, stb.) a hajó átvételkor, a hajó kapitányának rendelkeznie kell. Ennek hiányából adódó mindennemű következmény a Megrendelő felelőssége.
 • Általános lemondási feltételek. A foglalás csak lemondási díj ellenében mondható le. Általános lemondási feltételek szerint a lemondási díj a check-in előtt 42 napig az előre fizetendő tételek 50%-a, azt követő lemondás esetén a 100%-a. Az ettől eltérő lemondási feltételeket az egyes foglalások visszaigazolásával együtt csatoljuk vagy a megküldött szerződés tartalmazza. A foglalások módosítása, az adott hajót üzemeltető charter céggel történt sikeres egyeztetést követően, közös megegyezéssel, írásban, díj ellenében történhet. (Az egyeztetésben segítséget nyújtunk, közreműködünk, de a módosítást garantálni nem tudjuk).
 • Különleges foglalási- és lemondási feltételek. 2020 évtől kezdődően a Covid-19 helyzet miatt, több chartercégnél is Különleges foglalási- és lemondási feltételek kerültek bevezetésre, új, rugalmas és ingyenes átfoglalási lehetőségekkel. Ezek a szabad kapacitások és a foglalási időszakok esetleges árkülönbözeteinek figyelembe vételével vehetők igénybe és a legtöbb esetben, a foglaláskor erre vonatkozó extra szolgáltatás (biztosítás) megvásárlásakor nyílik meg a lehetőség. Ezekről a szolgáltatásokról, a foglalás előtt kérjük tájékozódjon a hajó részletes adatlapján található extra szolgáltatások között, ha erre vonatkozóan nem talál megfelelő információkat, akkor kérjük írjon e-mailt az info@friotyacht.com -ra. Hajóbérléskor a foglalás visszaigazolásával együtt megküldjük az adott hajót üzemeltető chartercég tájékoztatóját az általános szerződési feltételekről és a különleges foglalási- és lemondási feltételek részletes leírását. Amennyiben egy hajóhoz nem adott ki a chartercég különleges (Covid-19) foglalási és/vagy lemondási feltételeket, úgy kizárólag az általános szerződési feltételekről szóló tájékoztatóban foglaltak az irányadók. Ahogy általában a hajózásban, a szerződés nyelve jelen esetben is az angol. (A szerződéseket a charter cégek minden esetben angol nyelven küldik meg, az nem kerül fordításra, annak értelmezése kizárólag a hajót bérlő Megrendelő felelőségi köre.)
 • A foglalás fizetése – fizetési feltételek. A hajó bérleti díja és az előre fizetendő egyéb felszerelések, szolgáltatások ára két részletben fizethető. Az első részlet (50%) a foglaláskor esedékes, amely véglegesíti a foglalást. A második részlet (50%) legkésőbb a hajóátvétel időpontja előtt 6 héttel esedékes. Ha a hajóátvétel időpontja a foglalástól számított 6 héten belül van, a bérleti díj egy összegben fizetendő. A helyszínen fizetendő, további megrendelt felszerelések és szolgáltatások fizetési módjáról (valutanem, elfogadott kártya típusa) a chartercég rendelkezik. Egyes célországokban idegenforgalmi adó megfizetése is kötelező hajóbérlés esetén.
 • Fizetés banki átutalással. A banki átutaláshoz szükséges összes adat megtalálható a Foglalási adatlapon a Fizetési részletek alatt. A banki átfutási idő miatt kérjük, az utalásról szóló banki bizonylat másolatát minden esetben küldje el emailben az info@friotyacht.com e-mail címre.
 • Fizetési visszaigazolás. Minden egyes befizetést emailben visszaigazolunk, illetve regisztráció esetén a személyes fiókban nyomon követhető a foglalás és a fizetések állapota.
 • A hajó átvétele. Az Megrendelő által bérelt hajó a bérleti díj kifizetését igazoló dokumentum birtokában vehető át a Chartercég bázisán. A hajózás során kizárólag az utaslistán szereplő személyek tartózkodhatnak a fedélzeten.
 • Utaslista (crew list). A tengeri hajózásnál kötelező a teljes hajózó legénység adatainak megadása (azaz a hajón tartózkodó utasok pontos nevét, születési helyét, idejét, személyi igazolvány vagy útlevél számát kell megadni). Az utaslista online feltöltése a hajó előre fizetendő tételinek teljes kiegyenlítése után lehetséges (a hajó átvétele előtt legkésőbb 1 héttel). Az utaslistával együtt kell feltölteni a hajóvezető (skipper) képesítéseinek adatait és azok másolatát, amivel a hajóvezető igazolja, hogy rendelkezik az adott vízterületre előírt érvényes képesítés(ek)kel.
 • Boarding Pass. A hajó átvételére szolgáló dokumentum, amelynek kiállítása jelzi, hogy a hajó előre fizetendő tételinek teljes kiegyenlítése és az utaslista feltöltése megtörtént, a hajó átvehető. Egyes chartercégek nem állítanak ki Boarding Pass-t, a hajó átvételekor elfogadják a foglalási visszaigazolást vagy a Megrendelő személyazonosságának igazolását.
 • Kaució. A kauciót a hajóbérlés helyszínén kell letétbe helyezni, készpénzzel vagy hitelkártyával (betéti kártyával nem lehetséges). A kaució egy olyan visszajáró pénzösszeg, mely biztosítékként szolgál mind a bérbeadó, mind a bérbevevő részére. A kaució visszatérítése a hajó leadásakor történik, amennyiben a bérelt időszak alatt, a bérelt hajóban nem keletkezett kár, sérülés, vagy hiány, amelyre vonatkozóan a bérelt hajó átadási és átvételi jegyzéke (jegyzőkönyv) az irányadó. A kaució után kamat és kezelési költség nem jár és nem fizetendő. A kaucióról kapott átvételi elismervényt, kérjük, gondosan megőrizni a hajóbérlés időtartama alatt!
 • Kaucióbiztosítás. A kaucióbiztosítás egy vissza nem járó pénzösszeg, amely arra szolgál, hogy a Megrendelőknek ne kelljen a hajóbérlés összegén felül még a kaució teljes összegét is előteremtenie, ugyanakkor a hajó tulajdonosa és a Megrendelő mégis teljes mértékben biztosított legyen.  A kaucióbiztosítás összege általában a kaució 7-10%-a (charter cégtől függ). A kaucióbiztosítás nem fedi le a következő károkat: súlyos gondatlanságból adódó károk, alkohol vagy más bódító szerek hatása miatt bekövetkezett károk, a hajó felszerelésének elvesztése, WC dugulás. Ezen tájékoztatás általános jellegű, kérjük minden esetben tájékozódjon, az adott charter cég kaucióbiztosításainak felételiről. Charter cégeknél bevett gyakorlat az is, hogy a kettő keverékét használják. Azaz a Megrendelő fizet kaucióbiztosítást a kaució kb. 10%-ig (ami nem visszatérítendő), illetve egy jelentősen csökkentett kauciót is, ami visszajár, ha nincs káresemény.
 • A hajóátvétel (check-in). A boarding passon megtalálod, hogy a bérelt hajó hány órától vehető át a kikötőben. Az esetek túlnyomó részében ez 17:00, de ettől eltérő is lehet. A kikötőben a charter cég irodáját kell keresni. A hajóátvétel előtt ki kell fizetni a helyszínen fizetendő tételek (megrendelt felszerelések és szolgáltatások, idegenforgalmi adó), valamint a kauciót. A kaució visszajár a hajó és felszerelésének hiánytalan, sérülésmentes leadásakor. A legtöbb charter cégnél a kaució biztosítható hitelkártyával is (csak hitelkártyával, betéti kártyát nem fogadnak el!) Ekkor kerül sor a hajó részletes átadás-átvételére (technical briefing) és a hajózási terület ismertetésére (chart briefing). Minden esetben jegyzőkönyv készül, melyben rögzítésre kerülnek az esetleges hibák vagy hiányosságok, ha a jegyzőkönyvben nem kerül feltüntetésre egy meglévő hiba, hiányosság, akkor arra visszaadáskor hivatkozni nem lehet, így kérjük ügyfeleinket, hogy erre minden esetben szánjanak megfelelő időt és legyenek körültekintőek.
 • A hajóleadás (check-out). Általában a hajó leadásának napja előtti estén (17:00-ig) vissza kell érkezni a bázis kikötőbe, előtte a hajót teljesen meg kell tankolni!. A charter cég képviselői vagy aznap este (késő délután) vagy a leadás napján 8.00-kor jelennek meg a hajó átvételére. A hajó visszavételét a chartercég a hajóátvételi jegyzőkönyv alapján végzi, ellenőrizve a hajó és felszerelésének átadáskori állapotát és meglétét. Esetleges sérülés, hiányosság esetén a károkat a kaució levonásával fedezik, ahogyan az egyéb, szerződésben vállalt kötelezettség elmaradása estén kiszabott büntetést is (késés, elmaradt tankolás, ki nem fizetett kikötőhely, stb).A hajó leadása után, a hajózás befejeztével kapja meg az ügyfél a chartercégtől a számlát a charter teljes összegéről (előre befizetett részletek + helyszínen fizetett összegek).
 • Határátlépés hajóval. A határátlépés a legtöbb charter cégnél nem lehetséges. Ha megengedett, akkor is csak nagyon szigorú szabályok mellett, mivel a hajónak rendelkeznie kell a nemzetközi hajózáshoz szükséges papírokkal, illetve felszereléssel. Határátlépésnél kötelező behajózni a határhoz legközelebb eső kikötőhöz, ahol a nemzetközi vízum- és vámjogszabályok szerint fog lezajlani a határátlépés. Fontos még megemlíteni, hogy a kapitánynak is rendelkeznie kell a megfelelő tengeri hajóvezetői jogosítvánnyal, amely nemzetközi vizekre is érvényes. Ha a hajózás során határátlépést terveznek, akkor még a foglalás előtt kérjük, hogy jelezzék felénk. 
 1. SZERZŐI JOGOK
 • A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Eseményeken kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az információk a Friot Ship Management tulajdonjogát képzik és szerzői jogok védik, ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerzők kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.
 • Az Események és a hozzájuk tartozó weboldal, Facebook oldal teljes tartama szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való után-közlése csak Friot Ship Management engedélyével lehetséges.
 • A Megrendelő továbbá tudomásul veszi jelen ÁSZF elfogadásával, hogy az Eseményeken a Szolgáltaltó megbízásából készített hangfelvételeken, videó-anyagokon és képeken szerepelhet. Esetleges szereplését tartalmazó képeket, videó-felvételeket és hanganyagokat a Szolgáltató szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti és ezzel kapcsolatban a Megrendelő semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet. A Megrendelő megjelenítéséből fakadó nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató felé, ezen kéréseknek a Szolgáltató igyekszik eleget tenni, de erre nem kötelezhető.
 1. RÉSZVÉTEL ÉS FELELŐSÉG
 • Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Megrendelő, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Eseményre, mint egészre, mind adott Eseményre valamely programjára vagy szolgáltatására.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Megrendelő javára eltérjen.
 • A hibás teljesítésért eredő károkért a Friot Ship Management nem vonható felelősségre, ha:
 • A nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza.
 • Ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok a Megrendelő magatartására vezethetők vissza (ide értve, ha a megrendelő erőnléti, egészségügyi vagy egyéb, a teljesítőképességét befolyásoló okra hivatkozással nem vagy csak részben teljesíti a Szolgáltató által szervezett szolgálatást).
 • Ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki a Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban.
 • Ha a hibát a Szolgáltató az ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani.
 • Vis maior esetén.
 • A Szolgálató által nyújtott, fentiekben részletezett szolgáltatások igénybevételét minden résztvevő saját kockázatára és felelősségére vállalja. A Friot Ship Management semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelőnek a fentiekben részletezett szolgáltaltatás igénybevétele előtt és annak teljes időtartama alatt bekövetkezett anyagi vesztesége vagy egészség károsodása esetén.
 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 • A Friot Ship Management fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az ÁSZF valamely rendelkezésének esetleges módosításáról a Friot Ship Management a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló Megrendelőit.
 • Mind a Megrendelő mind a Szolgálató kötelesek a másik fél által üzleti titoknak minősített vagy annak tekinthető információk, adatok megőrzésére. Üzleti titoknak minősül különös tekintettel a Szolgálató tulajdonát képező minden jogi oltalom alá eső szellemi alkotás, a Szolgálató üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, gazdálkodására vonatkozó információ. Az üzleti titkot képező információkat a Megrendelő a fentiekben részletezett jogviszony megszűnését követően sem jogosult harmadik személy tudomására hozni, vagy bármely módon a Szolgálató érdekei ellen felhasználni.
 • Bármely a jelen ÁSZF rendelkezéseiből származó, azzal összefüggő vagy annak megszegéséből származó vita vagy igény végső elbírálására a Szolgáltató székhelye szerint irányadó jogot kötik ki azzal, hogy vitás kérdésekben kötelezik magukat a Bécsi Nemzetközi Választottbíróság előtti eljárás lefolytatására.

 1. május 10.